22

اردیبهشت
1395

حیوانات مزرعه

ارسال شده توسط: ادمین طراحی وب سایت/ 0

بازدید از طیف وسیعی از حیوانات اهلی مزرعه که شامل خرگوش ، اسب ،لاک پشت ، گاو ،گوسفند ، بز ، الاغ ، و همچنین پرندگان اهلی مانند شتر مرغ، مرغ ،خروس ، اردک، غاز، بوقلمون میباشد. همچنین گردشگران میتوانند با حیوانات ارتباط نزدیکی برقرار کنند.همچنین مزرعه حیوانات دارای بخش استخر پرورش ماهی زنده میباشد که گردشگران عزیز میتوانند نسبت به ماهیگیری و طبخ صیدشان اقدام کنند.لازم به ذکر است تمامی حیوانات واکسیناسیون شده و مسئولین تمامی پروتکل های بهداشتی را رعایت میکنند.

نکته جالب این است که تمامی حیوانات تازه بدنیا آمده در مهد کودک مخصوص حیوانات نگه داری میشوند.