26

آذر
1399

خرید از فروشگاه

ارسال شده توسط: ادمین طراحی وب سایت/ 0

هر 100 هزار تومان خرید از رستوران یا فروشگاه های مجموعه 70 پوینت (خورده فاکتور به عنوان امتیاز محاسبه نمیگردد)