تیر 1400

جشنواره مهرگان مزرعه گردشگری خورشید

ارسال شده توسط: khodabakhshitour/ 1423 0

جشنواره مهرگان مزرعه گردشگری خورشید با حضور گروه موسیقی کرمانجی

زایمان گاو شیری مزرعه خورشید

ارسال شده توسط: khodabakhshitour/ 2012 0

گاو شیری مزرعه بعد از 9 ماه بارداری، در حضور گردشگران مزرعه خورشید زایمان کرد. گوساله کوچولو مزرعه، به نام خورشید نامگذاری شد