خیریه مهرورزان خورشید

این خیریه با مدیریت و سرپرستی زوج کار آفرین، محبوبه ملکی و علی خدابخشی از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز نمود. هدف این گروه کمک به هموطنان کم بضاعت و بی بضاعت مناطق دوردست و مرزی ایران و نیز یاری رسانی به مردم ایران در بحران‌های مختلف مانند سیل، زلزله، آتش، سوزی، کرونا، بیماری و البته با حضور و نظارت مستقیم این زوج بر پخش کمکها میباشد.
زوج خدابخشی سالیان پیش در جریان سفرهای کاری خود به مناطق دور افتاده ایران همچون سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان، بوشهر و ….تحت تاثیر فقر شدید حاکم بر حومه نشینان مناطق مختلف کشور قرار گرفتند، مناطقی که سالهاست مورد بی توجهی قرار گرفته و از کمترین امکانات زندگی نیز برخوردار نیستند.
بدین صورت محبوبه و علی بنیان فعالیت‌های خیرخواهانه خود را با پشتوانه و حضور همسفران و گردشگرانی که سالها با آنها درتورها همراه بودند، گذاشتند و با کمک گردشگران مهربان و بخشنده خورشید تور و مزرعه خورشید، موفق به ارسال دهها کامیون، کمکهای کالایی و غیر کالایی به این مناطق در طی سالیان متمادی شده اند.

c2