برچسب: به نام خورشید نامگذاری شد

زایمان گاو شیری مزرعه خورشید

ارسال شده توسط: khodabakhshitour/ 69 0

گاو شیری مزرعه بعد از 9 ماه بارداری، در حضور گردشگران مزرعه خورشید زایمان کرد. گوساله کوچولو مزرعه، به نام خورشید نامگذاری شد